Organisatieopstelling


Familieopstelling


Voetreflexzonetherapie

Organisatieopstelling

Een organisatie bestaat uit een groep individuen, ieder met zijn/haar eigen verleden, een eigen rugzakje. En natuurlijk een eigen familie. Een groep mensen samen die een team moeten vormen om de verwachte werkzaamheden uit te voeren. Dit zal zorgen voor een eigen dynamiek binnen dit team. Als deze dynamiek niet goed loopt, soms schuurt of de samenwerking hapert dan kan een organisatieopstelling inzicht bieden in bepaalde ongewenste patronen.
Patronen kunnen dan worden doorbroken waarbij zich nieuwe kansen en mogelijkheden laten zien. Ook wordt de samenwerking tussen de teamleden verbeterd. Afhankelijk van de vraagstelling voor deze specifieke groep mensen zal het binnen de organisatie veranderen waardoor er een betere samenwerking ontstaat zodat dit team beter zal gaan presteren waar de gehele organisatie baat bij heeft.

Hoe?

Eerst wordt er geïnventariseerd waar de knelpunten zich bevinden en wat de directie anders wil.
Dan wordt er een opstelling gedaan waarbij er externe representanten gevraagd worden. Dit omdat er anders verstrengeling ontstaat als je de eigen medewerkers hiervoor gebruikt.
Afhankelijk van de resultaten van de opstelling is het aan de directie en/of het betreffende team om veranderingen binnen dit specifieke team aan te gaan.
Uiteindelijk zal de organisatie merken dat de samenwerking en de resultaten van deze afdeling/team zal verbeteren. Dit kan enkele weken duren voordat het zich zal manifesteren en men veranderingen zal merken.
En het zal de resultaten binnen de organisatie positief beïnvloeden.