Organisatieopstelling

Familieopstelling


Voetreflexzonetherapie

Familieopstelling

Waarom een familieopstelling?

Als bepaalde thema’s of patronen in je leven steeds terugkomen en je hebt er last van. Ook bijvoorbeeld lichamelijk. Dan kan een familieopstelling een goede manier zijn om te onderzoeken waar de klachten vandaan komen. Je kunt bijvoorbeeld problemen op het werk ervaren die te maken hebben met hoe je vroeger in je thuissituatie met bepaalde situaties omging. Iemand die als oudste de verantwoording krijgt voor de broertjes en zusjes zal anders in het leven staan dan bijvoorbeeld de jongste in het gezin. Het opstellen van je familie helpt je bij het inzicht krijgen in patronen. Door dat inzicht kun je werken aan oplossingen en veranderingen.

Hoe werkt het in de praktijk?

Er zijn twee mogelijkheden: individuele sessies, dus één op één. Of in een groep met representanten. Voor beide methodes geldt dat jij als opsteller een vraagstuk hebt waar je duidelijkheid over wilt krijgen. In de groepsessie stel je als opsteller de representanten op als familielid. Deze representanten weten niets van jouw familie maar kunnen, door de wijze waarop je hen in de ruimte plaatst, aangeven wat zij ervaren. Hierdoor ontwikkelt zich een ‘beeld’, een soort foto. Zo ontstaat er zicht op bepaalde situaties en krijg jij antwoord op je vraag.

Vaak gaat het over onverwerkte gebeurtenissen uit het verleden. Zoals het overlijden van een broertje of zusje of de scheiding van de ouders. Bij de één op één-sessie wordt niet gewerkt met representanten maar vervullen poppetjes of andere voorwerpen de rol van familieleden.

Ervaringen uit mijn praktijk

“De begeleiding van Els tijdens en na de opstelling heb ik als zeer prettig ervaren. Deskundig en vertrouwd komt ze over. Direct na de opstelling was ik erg moe. En pas na ongeveer een week had ik het idee dat er wat veranderd was in verband met het thema van de opstelling. Weer een maand later kan ik zeggen dat de opstelling zeker zijn werk heeft gedaan! Echt een aanrader om meer inzichten te krijgen in je leven en oplossingen te zoeken.”
Anja, Yogadocente

“Door de opstellingen heb ik meer inzicht gekregen in hoe ik reageer en wat ik nodig heb. Ik voel mij sterker en ik mag zijn wie ik ben.”
Brigitte, Leerkracht Basisschool

“Ik heb van de opstelling geleerd dat ik mezelf mag zijn. Ik ben Agnes en ik houd vier belangrijke sleutelwoorden in mijn gedachten: eigenwaarde, positieve gedachten, moed en overtuiging. De opstelling heeft me goed gedaan!”
Agnes, Leerkracht Basisschool

De begeleiding

Mijn rol is het begeleiden van de opstelling. Waar nodig bied ik ondersteuning. Ik zorg voor een veilige omgeving voor de opsteller en de representanten. Binnen deze veilige setting zorg ik ervoor dat er vragen gesteld worden en licht waar nodig de antwoorden die komen toe.

Achtergrondinformatie

"De grondlegger van familieopstellingen is de Duitse ex-priester en therapeut Bert Hellinger (1925). Na dertien jaar op een missiepost in Afrika te hebben gewerkt, brak Hellinger met de kerk en verdiepte zich in diverse therapieën, zoals psychoanalyse, Gestalttherapie, NLP en gezinstherapie die hij Family Constellations noemde. Hellingers methode is omstreden omdat die niet is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Critici beschuldigen hem bovendien van machtswellust, ' eenzijdig magisch-esoterisch denken' en zelfs van sektevorming. Toch zijn Hellingers familieopstellingen overal ter wereld razend populair en staan zijn boeken al jaren boven aan de bestsellerslijsten. Volgens Bert Hellinger is de familie een systeem met een vaste ordening en wetten.
Een van die wetten is: ieder lid van de familie heeft evenveel recht om erbij te horen.
Een andere is dat er een balans in de familie moet zijn tussen geven en nemen.
Wat de vaste ordening betreft is Hellinger duidelijk: ouders staan een treetje hoger dan kinderen, eerstgeborenen een treetje hoger dan jongere broers en zussen. Iedereen heeft zijn eigen, vaste plaats. Een verstoring in die ordening, bijvoorbeeld het overlijden van de moeder, leidt volgens Hellinger tot verschuivingen in het systeem. Dat zal daarop reageren door te proberen de balans te herstellen. De oudste dochter neemt bijvoorbeeld de rol van de moeder over.
Zo ontstaan verkeerde verhoudingen in de familie, die diepgaande gevolgen kunnen hebben voor het hele systeem. Zelfs als een gebeurtenis generaties geleden heeft plaatsgevonden, is het volgens Hellinger mogelijk daar nu nog de gevolgen van te ervaren.
Doel van familieopstellingen is: verstoorde verhoudingen in de familie alsnog op te heffen. Bijvoorbeeld door een verstoten familielid alsnog te erkennen of door afscheid te nemen van een gestorven kindje.”

Libelle, week 47 2012